До уваги тих, хто хоче взяти "енергокредит"

БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ «Енергокредит»

 1. Параметри Банківського продукту:

 

Параметри Банківського продукту

Вимоги до реалізації Банківського продукту

 1.  

Короткий опис

Банківський продукт визначає особливості надання Установами Банку споживчих кредитів на придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів

 1.  

Клієнтська група

Позичальник повинен бути повністю дієздатним резидентом-громадянином України, який проживає на території України  (за виключенням тимчасово окупованих територій, непідконтрольних українській владі).

Вимоги щодо віку Позичальників: мінімальний вік на момент видачі кредиту – 18 років;

 • максимальний вік на момент погашення кредиту – не більше повних 75 років.
 1.  

Структура забезпечення

за кредитною операцією

Основне (обов’язкове) забезпечення: пеня, яка є неустойкою;

 • страхування Банком кредитів (здійснюється для забезпечення виконання зобов’язань позичальника з повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування ним у випадку невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань в строки та на умовах, що передбачені кредитним договором)[1].

Додаткове забезпечення та випадки його отримання: порука фізичної особи

 1.  

Учасники кредитного процесу

 

 

Обов’язкові учасники

Можливі додаткові учасники

 • Банк Позичальник Продавець
 • Поручитель

 

 1. Загальні  умови кредитування:

Максимальна сума та валюта кредиту 50 000 гривень

Мінімальний початковий внесок Позичальника (від вартості товарів, що придбаваються) 10%

Максимальний строк користування кредитом 36 місяців

Процентна ставка за користування кредитом 17,99% річних

Комісійні винагороди Банку За надання кредиту 4,3% від суми кредиту (разово)

Погашення кредиту Щомісячно рівними частинами Нарахування та сплата процентів з користування кредитом Проценти нараховуються на фактичну заборгованість за кредитом та сплачуються щомісячно

Товари, на придбання яких може бути надано кредит

 1. Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 2. Вікна (в т.ч. склопакети, комплектуючі для встановлення вікон), балконні блоки та вхідні двері;
 3. Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;
 4. Сонячні панелі для виробництва електроенергії та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 5. Рекуператори теплоти вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 6. Малі вітрогенератори
 7. Електричні та неелектричні опалювальні засоби, в тому числі з функцією підігріву води, зокрема:
 • котли, що працюють на альтернативних видах палива;
 • теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання;
 • бойлери; каміни; радіатори опалення,  регулятори температури повітря (в тому числі автоматичні);
 • прилади обліку природного газу;
 • вузли обліку води та теплової енергії, зокрема, засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;
 • багатозонні (багатотарифні) прилади обліку електричної енергії (лічильники активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.
 

Комплектуючі (додаткове обладнання і матеріали) для підключення та експлуатації електричних та неелектричних опалювальних засобів, в тому числі з функцією підігріву води

 

Додаткові умови кредитування

 1. Загальна сума залишку заборгованості за кредитами Позичальника, отриманими за цим Банківським продуктом, Банківським продуктом «Кеш кредит», кредитами, отриманими Позичальником під поруку в АТ «Ощадбанк», а також сумою кредиту, яку має намір отримати Позичальник за цим Банківським продуктом, не може перевищувати 50 000 гривень.;

У разі, якщо у Позичальника відсутня кредитна історія (згідно отриманої інформації з БКІ, якими користується Банк, довідок з інших банків) та сума кредиту, що запитується, перевищує 30 000 гривень, мінімальний початковий внесок встановлюється у розмірі 30% із здійсненням його оплати через Банк.

 1. Особливості реалізації Банківського продукту:

 

Умова

Вимоги до реалізації

 1.  

Вимоги до висновку Кредитної служби

Питання щодо надання кредиту Позичальнику вноситься на розгляд Уповноваженого колегіального органу Банку за умови надання позитивного висновку Кредитною службою.

Висновок Кредитної служби не може бути позитивним у разі:

 • не отримання підтвердження інформації про доходи Позичальника/Поручителя від відповідної посадової особи роботодавця;
 • негативної кредитної історії Позичальника/Поручителя;
 • наявності випадків відмови у наданні кредиту Позичальнику фінансовою установою згідно інформації БКІ за умови, якщо таких відмов було більше ніж одна протягом останніх 6 місяців та сума кредиту, яку бажає отримати Позичальник за цим Банківським продуктом більше або дорівнює сумі кредиту, за яким була відмова;
 • наявність випадків цесії кредиту із негативним статусом (тобто відступлення права вимоги за договором третій особі) або його списання фінансовою установою згідно інформації БКІ;
 • наявності запису у базі втрачених паспортів МВС України про те, що паспорт Позичальника/Поручителя вважається викраденим або втраченим.
 1.  

Видача кредиту

Грошові кошти надаються Позичальнику згідно з умовами, визначеними Кредитним договором шляхом безготівкового перерахування коштів на Поточний рахунок Позичальника з одночасним подальшим перерахуванням кредитних коштів на поточний рахунок Продавця товарів на підставі договорів, укладених між Позичальником та Банком.

 1.  

Підтвердження цільового використання кредиту

Підтвердженням цільового використання кредиту є:

 • Договір купівлі-продажу товару(-ів) та/або рахунок (рахунок – фактура) на оплату товару(-ів) – надаються Позичальником до Банку в складі пакету документів, необхідних для прийняття Банком рішення щодо кредитування;
 • Документ, що засвідчує сплату позичальником початкового внеску в оплату вартості товару(-ів) (касовий або товарний чек, квитанція, тощо) – надається Позичальником до Банку перед укладенням кредитного договору;
 • Документи, які підтверджують перерахування кредитних коштів Продавцю товару(-ів) в оплату вартості товару(-ів) (копія меморіального ордеру про перерахування коштів) – формуються Банком;
 • Документ(-и), що підтверджує(-ють) отримання Позичальником товару(-ів), на оплату якого(-их) було надано кредит (видаткова(-і) накладна(-і) та/або акт(-и) приймання – передачі товару(-ів) та/або товарний чек, інший документ, що згідно із законодавством посвідчує передачу товарів) – надаються Позичальником до Банку протягом 30 календарних днів з моменту отримання кредиту.

Позичальниками, які отримують кредит в рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2017 роки, одночасно із наданням до Банку документу(-ів) щодо отримання товару(-ів) додатково надається:

 • Акт(-и) виконаних робіт та/або інші документи, що підтверджують факт впровадження товару(-ів), на оплату якого(-их) було надано кредит –якщо виконання робіт із впровадження товару(-ів) буде здійснено із залученням сторонніх осіб або
 • Заява Позичальника на підтвердження факту самостійного впровадження обладнання та/або матеріалів, придбаних в рамках державної програми (Додаток 7) – якщо виконання робіт із впровадження товару(-ів) буде здійснено Позичальником самостійно.

 

 

[1] Інформація щодо здійснення Банком страхування кредитів за даним Банківським продуктом не підлягає оприлюдненню  ( в т.ч. при ознайомленні Клієнтів з умовами Банківського продукту).