Громадські слухання (рішення  № 2340 від 24.09.2021 року)

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623384500:12:005:0234) що перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства з метою зміни цільового призначення, а саме для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Лани, Львівського району, Львівської області».

Проєкт «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623384500:12:005:0234) що перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства з метою зміни цільового призначення, а саме для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Лани, Львівського району, Львівської області» розроблений на замовлення Тишкун Ілони Олександрівни.

Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення Бібрської міської ради № 2340 від 24.09.2021 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Тишкун Ілони Олександрівни.

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - (кадастровий номер 4623384500:12:005:0234) площею 0,1389 га у с.Лани з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням схеми планування с.Лани, Львівської області.

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Графічна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, двадцяти розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території в системі планування Перемишлянського району; План існуючого використання території; Проектний план; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування суміщена з планом червоних ліній; Схема інженерних мереж.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення №164 від 22.07.2022 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623384500:12:005:0234) що перебуває у власності для ведення особистого селянського господарства з метою зміни цільового призначення, а саме для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Лани, Львівського району, Львівської області» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 23 серпня 2022 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради О.С.Крушельницька (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35).

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус