Громадські слухання до 22-01-2024

Повідомлення про оприлюднення Проекту Детальний план території земельної ділянки для будівництва господарсько-виробничої будівлі, нежитлових будівель (приміщень двох складів) у м. Бібрка по вул. Птахівнича (ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

1)  Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Детальний план території земельної ділянки для будівництва господарсько-виробничої будівлі, нежитлових будівель (приміщень двох складів) у м. Бібрка по вул. Птахівнича.

2)  Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Бібрська міська рада Львівської області.

3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

    – дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення:

    30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 22.12.2023 року до 22.01.2024 року.

  – способи участі громадськості:

надання пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Бібрська міська рада Львівської області (81220 Львівська обл. Львівський район м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22).

  – дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

18.01.2024 року о 12:00 год. в приміщенні Бібрської міської ради Львівської області (81220 Львівська обл. Львівський район м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22).

 Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Бібрська міська рада Львівської області (81220 Львівська обл. Львівський район м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22).

Адреса сайту:   http://www.bibrka-rada.gov.ua/

 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Бібрська міська рада Львівської області (81220 Львівська обл. Львівський район м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22), ел. адреса: bibrka.rada@gmail.com Строки подання зауважень та пропозицій – з 22.12.2023 року до 22.01.2024 року.

– Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Бібрська міська рада Львівської області.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Не передбачена.

Додатки: