Громадські слухання до 28 червня 2023 року

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м.Бібрка, вул.Шептицького, 1 з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та офісних приміщень».

 Проєкт «Детальний план території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м.Бібрка, вул.Шептицького, 1 з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та офісних приміщень» розроблений на замовлення Влах Марії Степанівни.

 Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення сесії Бібрської міської ради №4236 від 10.03.2023 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Влах Марії Степанівни”.

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - площею 0,0374 га у м.Бібрка, вул.Шептицького, 1, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та офісних приміщень». 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням діючої містобудівної документації: Генерального плану міста та матеріалів плану червоних ліній.

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Містобудівна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту; Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень; Проектний план. Схема прогнозованих планувальних обмежень; Схема інженерних мереж та споруд; Схема організації руху транспорту та пішоходів; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування; Схема функціонального зонування території; Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони); План червоних ліній; План сучасного використання земель; План земельних ділянок, сформованих за результатами ДПТ.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 85 від 29.05.2023 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м.Бібрка, вул.Шептицького, 1 з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та офісних приміщень» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 28 червня 2023 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; (068) 146 3585).

Бібрський міський голова Роман ГРИНУС