Громадські слухання до 29 квітня 2024 року

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623386400:12:001:0058) площею 0,2256 га для ведення особистого селянського господарства у с. Свірж з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд».

 Проєкт «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623386400:12:001:0058) площею 0,2256 га для ведення особистого селянського господарства у с. Свірж з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» розроблений на замовлення Добровольської Світлани Миколаївни.

 Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення сесії Бібрської міської ради № 4563 від 14 липня 2023 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Добровольської Світлани Миколаївни”.

 Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - площею 0,2256 га у с. Свірж, для ведення особистого селянського господарства з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням схеми планування с.Свірж, Львівського району, Львівської області.

 Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

 До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Містобудівна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території, детального плану території, в системі планувальної структури населеного пункту; Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель; Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель; План функціонального зонування території; Схема інженерного забезпечення території; Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування; Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час; Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період; План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень; План земельних ділянок, право власності на які посвідчено до 2004 року та відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру; План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації.

 Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 52 від 28 березня 2024 року).

 Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623386400:12:001:0058) площею 0,2256 га для ведення особистого селянського господарства у с. Свірж з метою зміни цільового призначення - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. (03263) 4-32-35; (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

 Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 29 квітня 2024 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

 Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

 Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

 Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

 Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

 За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

 Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. (068)1463 585.

Бібрський міський голова Роман ГРИНУС