Громадські слухання до 30-08-2023

Повідомлення

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації проєкту «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0014) що перебуває у власності, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0242) що перебуває у власності для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення для обслуговування будівлі магазину-буфету у с.Великі-Глібовичі, Бібрської об’єднаної територіальної громади, Львівського району, Львівської області».

Проєкт «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0014) що перебуває у власності, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0242) що перебуває у власності для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення для обслуговування будівлі магазину-буфету у с.Великі-Глібовичі, Бібрської об’єднаної територіальної громади, Львівського району, Львівської області» розроблений на замовлення Марцишин Галини Андріївни.

Підставою для розроблення вказаного проєкту є рішення сесії Бібрської міської ради № 2640 від 09.10.2020 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Марцишин Галини Андріївни”, рішення сесії Бібрської міської ради № 1778 від 13.07.2021 року “Про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки, що перебуває у власності Марцишин Галини Андріївни”.

Планування проєктованої території передбачає впорядкування земельної ділянки - площею 0,0480 га у с.Великі Глібовичі, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та земельної ділянки - площею 0,1000 га у с.Великі Глібовичі, для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення - для обслуговування будівлі магазину-буфету. 

Проєкт Детального плану розроблено з урахуванням схеми планування с.Великі Глібовичі, Львівського району, Львівської області.

Об’єм і склад проєкту відповідає будівельним нормам ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

До складу цього проєкту входять текстові (том 1. Пояснювальна записка) та графічні (том 2. Містобудівна частина) матеріали. Зміст Пояснювальної записки складається з вступної частини, розділів, документів та графічних матеріалів. До Графічної частини відносяться: Схема розташування території в системі планування Перемишлянського району; План існуючого використання території; Проектний план; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування суміщена з планом червоних ліній; Схема інженерних мереж.

Проєкт Детального плану території рекомендований виконавчим комітетом Бібрської міської ради для оприлюднення та винесення на громадське обговорення (рішення № 123 від 31.07.2023 р.).

Ознайомитися з проєктом містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0014) що перебуває у власності, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та земельної ділянки (кадастровий номер 4623381800:08:003:0242) що перебуває у власності для індивідуального садівництва з метою зміни цільового призначення для обслуговування будівлі магазину-буфету у с.Великі-Глібовичі, Бібрської об’єднаної територіальної громади, Львівського району, Львівської області» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, перерва з 13.15 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проєкту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі до 18 години 30 серпня 2023 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Львівського району Львівської області.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:

  • повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;
  • власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
  • представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
  • народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

Пропозиції, подані особами, не вказаними у зазначеному переліку, або подані після встановленого органом місцевого самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Надані громадськістю пропозиції підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проєкту є начальник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради Оксана КРУШЕЛЬНИЦЬКА (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел. (03263) 4-32-35).

Бібрський міський голова Роман ГРИНУС