Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради

ОГОЛОШЕННЯ

         Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Львівський  район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактний телефон: (03263) 4-32-35) e-mail: bibrka.rada@gmail.com) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та інфраструктури виконавчого комітету Бібрської міської ради.

          Вимоги до кандидатів: 

 • Громадянство України.
 • Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.
 • Знання чинного законодавства: Конституції України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про архітектурну діяльність» та інших актів законодавства з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування  на посаді провідного спеціаліста  не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Володіння персональним комп’ютером в режимі користувача.

Основні функціональні обов’язки:

Головний спеціаліст:

 • Забезпечує реалізацію визначених повноважень, бере участь у розробленні місцевих програм (за відповідними галузевими напрямами), здійснює контроль за їх виконанням, аналізує їх результативність та ефективність, за результатом якого готує відповідні пропозиції керівнику структурного підрозділу або керівнику вищого рівня.
 • Здійснює координацію одного з напрямів діяльності підрозділу або напрямку діяльності місцевої ради.
 • Здійснює методичне керівництво роботою спеціалістів нижчої категорії (кваліфікації).
 • Здійснює безпосередньо, організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з реалізації визначених повноважень.
 • Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи відповідного підрозділу (за визначеним напрямом), надає необхідну методичну допомогу працівникам у виконанні завдань, доручень керівництва.
 • Забезпечує виконання завдань з реалізації визначених повноважень, здійснює комплекс заходів, що стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання.
 • За дорученням керівника підрозділу або керівника вищого рівня бере участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень.
 • У межах повноважень забезпечує підготовку проєктів рішень місцевої ради та розпоряджень міського голови.
 • Розглядає листи та звернення юридичних та фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його повноважень. 
 • Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів.
 • Проводить аналіз документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.

       Розміри та умови оплати праці встановлюються  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із наступними змінами.

       Перелік питань для іспиту (надається при поданні документів для участі в конкурсі) та інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

       Документи подавати на адресу: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація  про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання корупції"; 
 4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 5. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 7. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 8. Письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.

 Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович