Конкурс на заміщення вакантної посади

ОГОЛОШЕННЯ

Служба у справах дітей Бібрської міської ради (юридична адреса: 81220, Львівська область, Львівський район, м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22,  контактний телефон — 0731330834) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади (на період декретної відпустки основного працівника) головного спеціаліста служби у справах дітей Бібрської міської ради.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

-  стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;

- знання чинного законодавства, інших актів законодавства України щодо діяльності служби у справах дітей;

- вільне володіння державною мовою;

- вільне володіння персональним комп’ютером, знання основних програм роботи на комп’ютері.

Повинен знати: Конституцію України, закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,  “Про запобігання корупції”, “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”,  “Про охорону дитинства”, постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”.

Розміри та умови оплати праці встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

Перелік питань для іспиту та інша інформація щодо проведення конкурсу надається секретарем конкурсної комісії.

Документи подаються за адресою: м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22, служба у справах дітей Бібрської міської ради (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії служби у справах дітей Бібрської міської ради такі документи:

- заява про участь у конкурсі;

- заповнена особова картка з відповідними додатками (форма П-2ДС);

- дві фотокартки розміром 4х6 см;

- копії документів про  освіту,  підвищення  кваліфікації,  присвоєння  вченого   звання, присудження наукового ступеня;

- копія паспорта громадянина України (ідентифікаційного коду);

- декларація  особи,   уповноваженої  на   виконання   функцій    держави    або місцевого самоврядування за 2021 рік;

- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)

- заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”(в редакції постановиКабінету Міністрів України  від 3 листопада 2019 року №903).

Секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту.