Новини Державної податкової служби України (19-10-2021)

Триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Перемишлянська ДПІ нагадує, що громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно пройти одноразове (спеціальне) декларування, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи. Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на такі активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та закордоном.

Одноразове добровільне декларування доходів є правом, а не обов`язком громадянина. Виключно за власним бажанням особа може задекларувати свої активи, які раніше не були оподатковані.

Декларація подається до ДПС України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній або іноземній валютах на спеціальному рахунку, що може бути відкритий в банках України.

Детальніше з порядком одноразового (спеціального) добровільного декларування можна ознайомитися  за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/.

Про актуальні питання декларування йшлося на «гарячій лінії»

В Перемишлянській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо кампанії одноразового декларування та декларування податкової знижки. На запитання платників відповідав начальник інспекції Ігор Дяків.

В якому випадку декларант забов’язаний додавати до декларації документи або належним чином засвідчені іх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування?

Відповідно до норм Закону України від 16.06.2021 №1539-ІХ при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації декларант забов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі:

- місцезнаходження (реєстрації) активу фізичної особи за межами України;

- у разі декларування валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні;

- у разі декларування прав грошової вимоги, визначених підпунктом «а» пункту 4 підрозділу 9-4 розділу ХХ Кодексу. 

Які санкції передбачені за несплату або сплату в неповному обсязі суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування?

У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, зазначеної в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, у встановлений строк одноразова (спеціальна) добровільна декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюється передбачені підрозділом 9-4 розділу ХХ Кодексу державні гарантії та звільнення від відповідальності. 

Об’єкт іпотеки знаходиться у спільній власності. Чи має право скористатися податковою знижкою за іпотечним кредитуванням один із членів подружжя?

Відповідно до п. 175.1 ст. 175 Податкового кодексу України платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Тобто, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той член подружжя, який є позичальником такого кредиту.

Чи можна отримати податкову знижку за навчання на військовій кафедрі?

Платник податку, який навчається на військовій кафедрі навчального закладу і є здобувачем професійної військової освіти, має право на податкову знижку, тобто на зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат, понесених ним на користь закладу освіти за навчання на військовій кафедрі.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум платнику необхідно відобразити у річній податковій декларації та подати  не пізніше 31 грудня 2021 року.

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 Податкового кодексу України.

Понад 900 млн грн надійшло до місцевого бюджету плати за землю з юридичних осіб Львівщини

Протягом січня – вересня поточного року по платі за землю від платників-юридичних осіб Львівщини надійшло до місцевого бюджету майже 901 млн грн, що складає 106,9 відс індикативу (майже 843 млн грн). Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на понад 150 млн гривень. Надходження вересня п.р. складають 101,8 млн грн, що на 9,7 млн грн більше ніж у 2020 році.

Нагадуємо, податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Перевірка наявності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки на носії

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що для перевірки наявності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки на носії потрібно включити функцію перегляду прихованих файлів. Зокрема, якщо у вас встановлено операційну систему Windows 7 потрібно виконати наступні дії:

відкрити «Мій комп’ютер» та на вкладці «Впорядкувати» натиснути пункт «Параметри папок та пошуку»;

у вікні «Параметри папок» на вкладці «Вигляд» потрібно поставити мітку «Відображати приховані файли і папки» та натиснути кнопку «Застосувати».

Якщо на комп’ютері встановлено операційну систему Windows XP потрібно виконати наступні дії:

відкрити «Мій комп’ютер» та на вкладці «Сервіс» натиснути пункт «Властивості папки»;

у вікні «Параметри папок» на вкладці «Вигляд» потрібно поставити мітку «Відображати приховані файли і папки» та натиснути кнопку «Застосувати».

Отже, для перевірки наявності КЕП на носії необхідно включити функцію перегляду прихованих файлів. Результатом перевірки є відображення файлу «Key-6.dat».

При цьому для належної роботи особистого ключа кваліфікованого електронного підпису

чи печатки змінювати ім’я зазначеного файлу забороняється.

Повернення надміру сплачених податків

Чи має право СГ у заяві на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань зазначити як напрямок перерахування коштів погашення заборгованості з ЄВ?

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку. Згідно з частинами другою та третьою ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок не входить до системи оподаткування, а кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону № 2464, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи те, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування та не належить до джерела наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів, то відсутні законодавчі підстави для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань з податків і зборів в рахунок погашення боргу зі сплати єдиного внеску.