Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Природний газ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: КНП «ЦПМСД  Бібрської міської ради», вул.Галицька,144, м. Бібрка, 81220; код за ЄДРПОУ – 42877452.

 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Газове паливо (Природний газ), найменування якого згідно з Національним класифікатором України «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015-09120000-6 – Газове паливо (Природний газ)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-07-010104-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Предмет закупівлі (Газове паливо (Природний газ) повинен відповідати чинному стандарту ГОСТ 5542-87.

Термін (строк) надання послуг — з дати укладання договору по 31.03.2023 р.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

 6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 173000,00 грн (сто сімдесят три тисячі грн 00 коп.) з ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій, веб сайтів(https://index.minfin.com.ua, https://www.ueex.com.ua ) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі відбувалось на підставі даних ринку, на момент вивчення ринку згідно із пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), а саме: методом порівняння ринкових цін.

7. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів.