Оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади

Додаток

до розпорядження міського голови

від 02.07.2021 року № 337

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Бібрська міська рада (юридична адреса: 81220, Львівська область, Львівський  район, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, контактний телефон: (03263) 4-32-35) e-mail: bibrka.rada@gmail.com) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу освіти виконавчого комітету  Бібрської  міської ради.

Вимоги до кандидатів: 

 • Громадянство  України.
 • Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 • Знання чинного законодавства: Конституції України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції", «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших актів законодавства з питань освіти.
 • Вільне володіння державною мовою.
 • Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування  на посаді провідного спеціаліста  не менше 1 року   чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
 • Володіння  персональним комп’ютером в режимі користувача.

Основні функціональні обов’язки:

Головний спеціаліст:

- Здійснює координацію та методичне  керівництво  одним із напрямів роботи підрозділу.

- Організовує та забезпечує контроль,  аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі  діяльності.

- Розробляє  поточні  та  бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу,  надає необхідну методичну допомогу співробітникам у  виконанні  завдань, доручень.

- Узагальнює у межах наданої  компетенції  практику застосування  законодавства та хід реалізації   політики у відповідній сфері управління.

- Веде розробку пропозицій, комплексів заходів,  які стосуються відповідного напряму  роботи,  контролює організацію їх виконання.

- За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що  належать  до  його  компетенції.

- У межах наданої компетенції забезпечує  підготовку проєктів рішень, розпоряджень, наказів.

- Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб,  органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать  до його компетенції.

- Бере  участь  у розробленні організаційно-методичних документів.

- Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу.

- Готує  інформацію про результати цієї роботи.

- Застосовує оперативний зв'язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими  установами  під  час  розв'язання  питань,  що стосуються його компетенції.

Розміри  та умови оплати праці встановлюються  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із наступними змінами.

Перелік питань для іспиту (надається при поданні документів для участі в конкурсі) та інша інформація щодо проведення конкурсу надається cекретарем конкурсної комісії.

Документи подавати на адресу: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22,  Бібрська міська рада (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії міської ради такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі;
 2. Заповнена особова картка з відповідними додатками;
 3. Декларація  про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2020 рік за формою, передбаченою Законом України "Про запобігання корупції"; 
 4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;
 5. Копія військового  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 6. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 7. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 8. Письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Секретар конкурсної комісії повідомить  кандидатів про місце і час проведення іспиту.

 Секретар конкурсної комісії С.З. Охримович