Оголошення тендеру на закупівлю електроенергії на 2023 рік
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі Електричної енергії (Код за ЕЗС ДК 021:2015 09310000-5 – Електрична енергія з постачанням та передачею)
 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020р. №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. №631 і від 11 жовтня 2016р. №710».
На підставі розрахунку Потреби  закладів освіти  підпорядкованих відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Львівського району Львівської області.
1. Предмет закупівлі за кодом Код CPV за ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія(Електрична енергія з постачанням та передачею)
2.  Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-01-009986-a
3. Відкриті торги з особливостями згідно Постанови Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178
4. Очікувана вартість закупівлі: 1144920,00 грн. (Один мільйон сто сорок чотири  тисячі  грн. 00 коп) з ПДВ;
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.
5. Обсяги закупівлі–  190820  кіловат /год
6. Строк поставки – до 31.12.2023 року
7. Товар має  відповідати наступним вимогам:
 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики    предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі
 
Технічні та якісні характеристикипредмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам тастандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання Товару.Учасник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375 (надалі – Порядок 375), Закону України «Про ринок електричної енергії» (надалі - Закон про ринок), Правил роздрібного ринку електричної енергії (надалі - ПРРЕЕ), інших нормативно-правових актів.
 
Якісні характеристики мають відповідати пункту 1.1.2 глави 1.1. розділу І ПРРЕЕ,  а саме, що якість електропостачання це перелік визначених Регулятором, НКРЕКП показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.
Електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку 375, Закону, ПРРЕЕ, КСР, умов договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю)та інших нормативно-правових актів. Згідно статті 18 Закон показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулю
вання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Електропостачальник зобов'язується:
здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачу.
зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між Електропостачальником та Споживачем, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
У разі недотримання показників комерційної якості надання послуг Постачальником Споживач має правона отримання компенсації, а  Постачальник  зобов’язується надавати таку компенсацію Споживачу упорядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.
 
Взаємовідносини між електропостачальниками та споживачами електричної енергії регулюються наступними документами: Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312; Кодексом систем передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309; Кодексом систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310; Кодексом комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311.
 
Відповідно до положень пункту11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 
«Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».Електрична енергія стосовно технічних, якісних ха-рактеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю Електропостачальник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.
 
Місце постачання,  режим  споживання:

 

 

№ з/п

 

 

Адреса розташування об’єкту,

 

 

 

 

 

 

Режим роботи електроустановки Споживача (години використання струмоприймачів)

К-сть годин  на добу

К-сть робочих днів на тиждень

 

81220,Львівська обл.Львівський р-н м. Бібрка, вул.Уляни Кравченко,2;

81251 Львівська обл. Львівський р-н с. Любешка вул.Бічна Шевченка,2;

81250 Львівська обл. Львівський р-н с. Серники, вул.Зелена,42;

81214 Львівська обл. Львівський р-н с.Підгородище, вул.Центральна,19;

81228 Львівська обл. Львівський р-н с. Великі Глібовичі, вул.Шкільна,1;

81228 Львівська обл. Львівський р-н . Великі Глібовичі, вул.Шевченка,129а;

81228 Львівська обл.Львівський р-н с.Підмонастир,вул.Шевченка,1 ;

81214 Львівська обл.Львівський р-н с. Романів, вул.Шкільна,2;

81225 Львівська обл. Львівський р-н с. Свірж, вул.Перша,55 ;

81224 Львівська обл.Львівський р-н с. Стоки вул.Уляни Кравченко,9;

81250 Львівська обл. Львівський р-н с. Лани, вул.Шевченка,84;

81225 Львівська обл. Львівський р-н с. Глібовичі, вул.Кругляк,25;

81220 Львівська обл.Львівський р-н м.Бібрка, Вул. Грушевського, 21;

81220 Львівська обл.Львівський р-н м.Бібрка,вул.Уляни Кравченко,17;

81214 Львівська область,Львівський р-н с.Під’ярків, вул.Стрімка,31

81713 Львівська область Львівський р-н с.Соколівка вул.Миру,36;

81714 Львівська область Львівський р-н смт. Нові Стрілища вул.Шевченка,9;

81712 Львівська область Львівський р-н с.Баківці вул.Львівська,11;

81712 Львівська область Львівський р-н с.Квітневе вул.Першого Травня,36

81227Львівська обл. Львівський р-н с.Суходіл вул.Шевченка,22;

81227 Львівська обл.Львівський р-н с.Вільховець вул.Габрусевича,2

 

24

7