Про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Бібрська міська лікарня Бібрської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Бібрської міської ради

№ 4 від 31 січня 2024 року

 

Оголошення

про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу    на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради

Бібрська міська рада на підставі рішення виконавчого комітету Бібрської міської ради № 4 від 31 січня 2024 року «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради» повідомляє про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради Львівського району Львівської області (далі – КНП «Бібрська міська лікарня»), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» із змінами внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України №316 від 25.04.2018, №637 від 22.07.2020, №147 від 23.02.2022 та №174 від 28.02.2023 (далі – Порядок).

З метою забезпечення прозорості та відкритості ухвалення рішення щодо призначення директора КНП «Бібрська міська лікарня», запрошуємо долучитися до проведення конкурсу представників трудового колективу КНП «Бібрська міська лікарня», обраних на загальних зборах трудового колективу, представників галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежних експертів у сфері охорони здоров’я.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора КНП «Бібрська міська лікарня» входять у рівній кількості:

 • два представники Бібрської міської ради;
 • два представники трудового колективу КНП «Бібрська міська лікарня», обрані на загальних зборах трудового колективу;
 • два представники з-поміж галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції й антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури Бібрській міській раді, яка визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

Для включення до складу конкурсної комісії представників від трудового колективу КНП «Бібрська міська лікарня» подаються:

 • супровідний лист у довільній формі із зазначенням двох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
 • протокол зборів трудового колективу КНП «Бібрська міська лікарня» про обрання зазначених кандидатур;
 • заява від кандидата встановленого зразка (додаток 1);
 • попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (додається 2).

Для включення до складу конкурсної комісії представників від галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції й антикорупційної діяльності подаються:

 • лист у довільній формі, підписаний керівником галузевої професійної спілки громадського об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції й антикорупційної діяльності із зазначенням чотирьох кандидатур, яка (-і) рекомендується (-ються) для включення до складу комісії;
 • копія статуту галузевої професійної спілки, громадського об’єднання;
 • копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • заява від кандидата встановленого зразка (додаток 1);
 • попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (додаток 2);

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

 • наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов`язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідних рішень суду законної сили;
 • наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати Бібрській міській раді письмову заяву про самовідвід.

У разі не подання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії подаються на електронну пошту Бібрської міської ради bibrka.rada@gmail.com або до відділу ЦНАП виконавчого комітету Бібрської міської ради з моменту оприлюднення оголошення на веб-сайті Бібрської міської ради (до 20 лютого 2024 року включно) за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Бібрка, вулиця Тарнавського, 22, І поверх - (відділ ЦНАП, приміщення Бібрської міської ради) з понеділка по четвер з 09.00 год. до 18.00 год. п’ятниця з 09.00 год. до 16.00 год. обідня перерва з 13.15 год. до 14.00 год. Контактні телефони: (068) 787 2394; (097) 245 3382; (096) 737 6694.

 

   Додаток 1 до оголошення

 

Бібрській міській раді

81220, Львівська обл. Львівський р-н.

м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22

 

_____________________________________

                       (прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________________________

                       (місце проживання (реєстрації)) _________________________________________________

                                 (контактний телефон)

ЗАЯВА

Я,____________________________________________________________________________                    (прізвище, ім’я та по батькові)

бажаю взяти участь у роботі конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради Львівського району Львівської області.

Повідомляю, що не маю судимості за вчинення умисного злочину, адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідних рішень суду законної сили, конфлікту інтересів.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних»

За достовірність даних несу повну відповідальність.

 

 

 

«__»_________________2024 року      _______________             _______________________

    (підпис)             (прізвище, ініціали)

Додаток 2

до оголошення

 

Бібрській міській раді

81220, Львівська обл. Львівський р-н.

м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22

 

_____________________________________

               (прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________

                (місце проживання(реєстрації))

_____________________________________

                         (контактний телефон)

 

                                                                                          

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

Про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений (попереджена).

 

 

«__»______________2024 року _________________ ______________________                                                                                       (підпис)                                                  (прізвище, ініціали)