Програма фінансової допомоги дітям для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування в Бібрській РЛ

Програма фінансової допомоги дітям  м. Бібрки та с. Шпильчини для забезпечення медикаментами в умовах стаціонарного лікування в Бібрській районній лікарні на 2017 рік є результатом співпраці  Бібрської міської ради з колективом Бібрської районної лікарні.

Метою програми є:

 • покращення здоров’я дитячого населення міста Бібрки та села Шпильчини шляхом поліпшення якості медикаментозного лікування дітей у стаціонарних умовах.

      Основні завдання програми:

підвищення доступності медичної допомоги дітям  у стаціонарі (зокрема з денним перебуванням хворих);

- поліпшення якості надання допомоги дітям;

- раціональне використання ліжкового фонду Бібрської лікарні.

Надання одноразової фінансової допомоги дітям м.Бібрки та с.Шпильчини  здійснюється  на основі подання до Бібрської міської ради таких документів:

 • заяви про надання одноразової грошової допомоги для компенсації вартості придбаних ліків дітям, що перебувають на  стаціонарному лікуванні в  Бібрській районній лікарні;
 • подання Бібрської лікарні із зазначенням номера історії хвороби та прізвища пацієнта, дати прибуття на стаціонарне лікування (зокрема в умовах денного стаціонару), переліку необхідних для ефективного лікування додаткових медикаментів, виробів медичного призначення за підписом завідувача відділення й головного лікаря.
 • копії паспорта заявника та ідентифікаційного номера;
 • копії свідоцтва про народження дитини, що перебуває на  стаціонарному лікуванні в  Бібрській районній лікарні;
 • копії рецептів, виданих Бібрською  районною лікарнею;
 • фіскальних чеків аптечних закладів Львівщини;
 • розрахункового рахунка одного з батьків (опікуна) у банківській установі.

      Кошти за придбані ліки бухгалтерія Бібрської міської ради перераховує на банківський рахунок одного з батьків (опікуна).

      Одноразова фінансова допомога Бібрської міської ради  за цією Програмою становить одну тисячу гривень.

      Виконання Програми дасть змогу:

 • підвищити економічну доступність, ефективність і якість стаціонарного лікування дітей;
 • надати додаткові гарантії щодо забезпечення лікування дітей  медикаментами в стаціонарі;
 • поліпшити умови та результативність праці медичного персоналу й лікарні;
 • завдяки ефективнішому лікуванню дозволить скоротити термін стаціонарного лікування й затрати лікарні.

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак