Установчі збори для формування складу Молодіжної ради при Бібрській міській раді

Повідомлення про проведення установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при Бібрській міській раді Львівського району Львівської області

20.10.2021 р.

Установчі збори для формування складу Молодіжної ради при Бібрській міській раді Львівського району Львівської області відбудуться:

Дата проведення: 6 грудня  2021 року.

Час проведення: 16.00 год.

Місце проведення: конференц-зала Бібрської міської ради Львівського району Львівської області ,  вул. Ген.Тарнавського, 22, м. Бібрка

Порядок проведення установчих зборів:

 1. Інформація голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної ради при Бібрській міській раді  про проведену  роботу.
 2. Вибори лічильної комісії установчих зборів.
 3. Вибори голови установчих зборів.
 4. Вибори секретаря установчих зборів.
 5. Вибори членів складу Молодіжної ради.
 6. Затвердження Положення про консультативно дорадчий орган Бібрської міської ради в новій редакції.

До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

- представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території Бібрської міської територіальної громади (далі - інститут громадянського суспільства);

- представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного освітнього закладу  (за згодою);

- жителями Бібрської міської територіальної громади, які делегуються до складу Молодіжної ради в установленому порядку.

Порядок подання документів для участі  в установчих зборах:

Від інститутів громадянського суспільства:

 •  заява відповідного зразка (додаток 1), підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;
 • біографічна довідка (додаток 2) делегованого представника інституту громадянського суспільства.
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого таким інститутом представника на обробку його персональних даних.
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, засвідчена у встановленому порядку.

Від жителів громади:

- заяву відповідного зразка (додаток 1);

- біографічну довідку (додаток 2);

-  список осіб, які висувають кандидатом до членства у молодіжній раді (додаток 3);

-  копію паспорта громадянина України або іншого документа,  що посвідчує особу.

Документи на участь в установчих зборах приймають за адресою: м.Бібрка, вул. Тарнавського, 22, 2 поверх; відповідальна особа – Охримович Світлана Зеновіївна. За умов карантину заяви надсилати на електронну адресу: bibrka.rada@gmail.com

Термін подавання заяв: 20 жовтня 2021 р. – 05 листопада 2021 р.

Важливо: до складу Молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від інституту громадянського суспільства, який делегує представника.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів Молодіжної ради:

1. Довгаль Оксана Володимирівна, голова ініціативної групи - заступник міського голови

(e-maiI: bibrka.rada@gmаil.com; тел.: 096-838-66-94)

Члени ініціативної групи:

2. Охримович Світлана Зеновіївна, відповідальна особа (прийом документів) (е-mail: bibrka.rada@gmаil.com; тел.:097-245-33-82) - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

3. Березюк Олег Зеновійович, відповідальна особа (консультації), (тел.: 097-498-86-07) -   інспектор виконавчого комітету, юрист

4. Влах  Зоряна Степанівна - начальник відділу освіти виконавчого комітету

5. Зінчук Оксана Ярославівна - голова ГО «Молодь Бібрки»

6. Охримович Володимир Ігорович (за згодою) - член ГО ФК «Захід»

7. Сурмач Люся Петрівна - начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Бібрської міської ради

Підстави для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність поданих документів вимогам Типового положення про молодіжну раду, затвердженого постановою КМУ № 1198 від 18 грудня 2018 р.;
 • неусунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк, визначений ініціативною групою відповідно до Типового положення;
 • невідповідність органу/інституту, який має право делегувати представника або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 8 Типового положення;
 • неправдивість інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу/інституту, який делегував представника;
 • перебування органу/інституту, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
 • відкликання заяви про участь в установчих зборах від осіб, які висуваються кандидатом до членства у молодіжній раді жителями громади.

Контакти для отримання детальної інформації:

Довгаль Оксана Володимирівна, голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Молодіжної ради при Бібрській міській раді (тел.:096-838-66-94) - заступник Бібрського міського голови;

Охримович Світлана Зеновіївна, відповідальна особа (тел.:097-245-33-82) - керуючий справами (секретар) виконавчого комітету (з питань прийому документів);

Березюк Олег Зеновійович, відповідальна особа (тел.: 097-498-86-07) -  інспектор виконавчого комітету, юрист (консультації).

Протокол засідання ініціативної групи для формування складу молодіжної ради при Бібрській міській раді

Типове положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган регіонального рівня

Положення про молодіжний консультативно-дорадчий орган Бібрської міської ради

Зразки документів

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3