Увага! Зміни до інформаційного повідомлення

Увага!

Зміни до інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення щодо формування ефективної та оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти Бібрської міської ради

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення: Бібрська міська рада.

Мета: врахування думки жителів Бібрської міської ради щодо формування ефективної та оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти Бібрської міської ради.

Питання, винесене на обговорення:

Формування ефективної та оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти Бібрської міської ради

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення питання формування перспективної оптимальної спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Бібрської міської ради на 2021-2022 роки.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту. Зокрема, відповідно до статті32 «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

 • Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради». Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Станом на нині на території Бібрської міської ради функціонують 10  ЗЗСО, з них: 2 опорних заклади загальної середньої освіти, 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 5 закладів загальної середньої освіти   І-ІІ ступенів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

Вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Бібрської міської ради становить 30, 232 тис. грн. на рік, тоді як середній показник по Україні становить 23 тис.грн.

Кількість учнів на одного вчителя складає 7,3 дит. Кількість учнів, що здобувають освіту на всіх рівнях, складає 1843 учні. Значна видаткова частина бюджету Бібрської міської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Упорядкування освітньої мережі з метою покращення якості освітніх послуг і підвищення індексу спроможності дозволить ефективніше використовувати кошти, зокрема на покращення освітнього середовища. Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, вимагає привести витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Надмірні видатки на утримання ЗЗСО позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг. Окрім того, ці кошти можна використати на зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО, а саме: придбання шкільних автобусів, підручників та посібників, оснащення навчальних кабінетів, заходи, пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки, будівництво нових туалетних приміщень, на розвиток інфраструктури, співфінансування проєктів тощо.

Створення об'єднаної  громади надало жителям наших населених пунктів широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка, як наслідок, допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з упорядкування шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

Варіанти вирішення питання

Варіантами вирішення питання щодо формування ефективної та оптимальної освітньої мережі на території Бібрської міської ради можуть бути:

Відповідно до вищеперерахованих нормативних документів провести реорганізацію та перейменування закладів освіти, засновником яких є Бібрська міська  рада, наступним чином:

 • ліквідація філії Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с. Підгородище І ст. Бібрської міської ради;
 • ліквідація філії І ст. с.Вільховець ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл Бібрської міської ради;
 • ліквідація філії Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського с. Великі Глібовичі І ст. Бібрської міської ради;
 • ліквідація філії Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського с. Підмонастир І ст. Бібрської міської ради;
 • реорганізації ЗЗСО І-ІІ ст. с.Стоки  шляхом приєднання до ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж наданням статусу філії І-ІІ ст. с.Стоки ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж Бібрської міської ради;
 • реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст. с.Соколівка  шляхом приєднання до Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко з наданням статусу філії І-ІІ ст. с. Соколівка  Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко Бібрської міської ради; 
 • реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст. с.Суходіл  шляхом приєднання до Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського  з наданням статусу філії І-ІІ ст. с. Суходіл Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського Бібрської міської ради.

Формат проведення громадського обговорення: зустріч із громадськістю.

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення: до участі в обговоренні запрошуються мешканці Бібрської міської територіальної громади, які зацікавлені у покращенні якості освітніх послуг у закладах освіти Бібрської міської ради.

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Покращення якості освітніх у послуг, раціональне та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців закладів освіти Бібрської міської ради.

Місце і час проведення громадського обговорення:

 • с. Суходіл, вул. Шевченка, 22, ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл, 11:00 год 18 червня 2021 р.; (ліквідація філії І ст. с.Вільховець ЗЗСО І-ІІ ст. с. Суходіл Бібрської міської ради,  реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст. с.Суходіл  шляхом приєднання до Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського  з наданням статусу філії І-ІІ ст. с. Суходіл Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського Бібрської міської ради).
 • с. Великі Глібовичі, вул. Шкільна, 1,  Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського, 12:00 год 12 липня 2021 р.; 

(ліквідація філії Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського с. Великі Глібовичі І ст. Бібрської міської ради; ліквідація філії Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського с.Підмонастир І ст. Бібрської міської ради);

 • с. Соколівка, вул. Миру, 36,  ЗЗСО І-ІІ ст. с. Соколівка, 14:00 год 12 липня 2021 р.; (реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст. с.Соколівка  шляхом приєднання до Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко з наданням статусу філії І-ІІ ст. с. Соколівка  Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко Бібрської міської ради);
 • с. Стоки, вул. Уляни Кравченко, 7а, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Стоки, 15.00 год 12 липня  (реорганізація ЗЗСО І-ІІ ст. с.Стоки   шляхом приєднання до ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж з наданням статусу філії І-ІІ ст. с.Стоки ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж Бібрської міської ради); 
 • с. Підгородище, вул. Центральна, 19, філія Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с. Підгородище І ст., 11:00 год 16 липня 2021 р. (ліквідація філії Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко с.Підгородище І ст. Бібрської міської ради)

Поштова та електронна адреси для подання письмових пропозицій і зауважень:

81220, Львівська область, Львівський район, Бібрка, вул. Уляни Кравченко, 2, Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради; bibrka_osvita@gmail.com. Письмові пропозиції і зауваження надсилати до 20 липня 2021 р.

Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення

81220, Львівська область, Львівський район, Бібрка, вул. Уляни Кравченко, 2, Відділ освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;тел.097-9073595:

Відповідальна особа, визначена відповідальною за проведення громадського обговорення

Спеціаліст І категорії відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради Микитів Катерина Степанівна (тел.097-9073595)

Склад робочої групи:

Довгаль О.В. – заступник Бібрського міського голови;

Заблоцький М.А. – заступник Бібрського міського голови;

Влах З.С. – начальник відділу освіти виконавчого комітету Бібрської міської ради;

Сенишин О.С. – начальник відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради;

Микитів К.С. – спеціаліст І категорії виконавчого комітету Бібрської міської ради;

Березюк О.З. – депутат Бібрської міської ради

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Бібрської міської ради.